© FONDATION HUBERT LOOSER / ZÜRICH

 RETURN

 LITERATUR

 Wikipedia - Hubert Looser

 Wikipedia - Sammlung Hubert Looser

 Der Sammler - Lebenslauf

 The Life and Career of Hubert Looser


 Wolfsberg Script


 Newsletter Okt. 2018

 Newsletter Feb. 2018

 Kataloge / Archive

 Latest News

 Google

 


.

 FONDATION HUBERT LOOSER
 Freudenbergstrasse 140
 8044 Zürich

+41 (0) 44 370 23 55

E-Mail: looser.hubert@bluewin.ch

 

.

SAMMLUNG HUBERT LOOSER / COLLECTION HUBERT LOOSER